เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 ตุลาคม 2561  วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตร.9
2 13 สิงหาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9
3 30 กรกฎาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
4 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬบูชา
5 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
6 14 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
7 16 เมษายน 2561  ชดเชยวันสงกรานต์
8 12 เมษายน 2561  
9 3 มีนาคม 2561  วันมาฆบุชา
10 2 มกราคม 2561  ชดเชย ปีใหม่
11 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
12 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
13 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
14 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
15 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตร.9
16 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
17 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
21 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library