เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ /โดย ศรีนวล โอสถเสถียร
 ISBN 9789743467776
 ISBN 9743467777
 ผู้แต่ง ศรีนวล โอสถเสถียร
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วี เจ พริ้นติ้ง, 2554
 เลขเรียก WY157 ศ213ค
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
 รูปเล่ม 267 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์--คู่มือ
 หัวเรื่อง อนามัยแม่และเด็ก--การพยาบาล--คู่มือ
 หัวเรื่อง ครรภ์--การพยาบาล--คู่มือ
 หัวเรื่อง ครรภ์, การบำรุงรักษา--คู่มือ
 หัวเรื่อง การคลอด--การพยาบาล--คู่มือ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY157 ศ213ค ฉ.1 
  Barcode: 034658
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.10 
  Barcode: 034667
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.11 
  Barcode: 034668
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.12 
  Barcode: 034669
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.13 
  Barcode: 034670
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.14 
  Barcode: 035684
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มีนาคม 2562
  จอง
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.15 
  Barcode: 035685
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 12 มีนาคม 2562
  จอง
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.16 
  Barcode: 035686
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 มีนาคม 2562
  จอง
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.18 
  Barcode: 035688
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.2 
  Barcode: 034659
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.20 
  Barcode: 035690
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.21 
  Barcode: 035691
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.22 
  Barcode: 035692
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562
  จอง
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.23 
  Barcode: 035693
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.24 
  Barcode: 035694
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.25 
  Barcode: 035695
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
*เพิ่งรับคืน
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.26 
  Barcode: 039323
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.27 
  Barcode: 039324
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.28 
  Barcode: 039325
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 มีนาคม 2562
  จอง
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.3 
  Barcode: 034660
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.4 
  Barcode: 034661
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มีนาคม 2562
  จอง
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.5 
  Barcode: 034662
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.6 
  Barcode: 034663
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.7 
  Barcode: 034664
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.8 
  Barcode: 034665
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ศ213ค ฉ.9 
  Barcode: 034666
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศรีนวล โอสถเสถียร]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือจุดเน้นทาง..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library