เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
 ISBN 9789740331742
 ผู้แต่ง สุพร แก้วศิริวรรณ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 เลขเรียก WY157 ส827ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 216 หน้า
 หมายเหตุ Contents: สรีรวิทยาการตั้งครรภ์ : การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์,การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจระหว่างตั้งครรภ์,การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ และการฝากครรภ์,การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์,การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง การตั้งครรภ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY157 ส827ก ฉ.1 
  Barcode: 035056
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.10 
  Barcode: 035065
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562
  จอง
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.11 
  Barcode: 035066
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.12 
  Barcode: 035067
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.13 
  Barcode: 035068
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.14 
  Barcode: 035069
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.15 
  Barcode: 035070
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.16 
  Barcode: 035071
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.17 
  Barcode: 035072
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.18 
  Barcode: 035073
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.19 
  Barcode: 035074
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.2 
  Barcode: 035057
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.20 
  Barcode: 035074
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.21 
  Barcode: 039322
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.3 
  Barcode: 035058
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 มีนาคม 2562
  จอง
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.4 
  Barcode: 035059
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.5 
  Barcode: 035060
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.6 
  Barcode: 035061
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.7 
  Barcode: 035062
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.8 
  Barcode: 035063
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ส827ก ฉ.9 
  Barcode: 035064
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์]

    ผู้แต่ง [สุพร แก้วศิริวรรณ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การตั้งครรภ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลในระยะต..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library