เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ /คณะบรรณาธิการ บุญชู ศิริจงกลทอง... [และคนอื่น ๆ]
 ISBN 9789746522489
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2555
 เลขเรียก WS290 ก721
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม xv, 662 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents: โรคหัวใจในเด็กในประเทศไทย - - พัฒนาการหัวใจในครรภ์มารดากับโรคหัวใจแต่กำเนิด - - การไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์และภายหลังกำเนิด - - การซักประวัติและการตรวจร่างกาย - - คลื่นไฟฟ้าหัวใจ - - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง - - การสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัย - - กลุ่มโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเลือดไปปอดเพิ่มขึ้น - - โรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีการขัดขวางทางเดินเลือดหัวใจฝั่งซ้าย - - โรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีการขัดขวางทางเดินเลือดหัวใจฝั่งขวา - - โรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียวที่มีปริมาณเลือดไปปอดเพิ่มขึ้น - - โรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน - - โรคไข้รูมาติกและโรคหัวใจรูมาติก - - เยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ - - โรคกล้ามเนื้อหัวใจ - - โรคเยื่อหุ้มหัวใจ - - โรคคาวาซากิ - - โรคทางกาย เมตาบอลิก และภาวะขาดสารอาหารที่มีผลต่อโรคหัวใจ - - ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ - - อาการเป็นลมหมดสติ การเสียชีวิตอย่างกะทันหันและอาการเจ็บหน้าอก
-- การรักษาภาวะหัวใจวายโดยการใช้ยา - - การสวนหัวใจเพื่อการรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดจากเด็กถึงผู้ใหญ่ - - การผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิด- - การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดโรคหัวใจ - - การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่รับการตรวจและรักษาด้วยการสวนหัวใจ - - ภาวะความดันโลหิตสูง - - ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง - - โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กโตและผู้ใหญ่ - - ก้อนเนื้อผิดปกติในหัวใจ - - การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด - - ยาที่ใช้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 หัวเรื่อง หัวใจ--โรค--ในวัยทารกและเด็ก
 หัวเรื่อง โรคหัวใจและหลอดเลือด--ในวัยทารกและเด็ก
 ผู้แต่งร่วม บุญชู ศิริจงกลทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WS290 ก721 ฉ.1 
  Barcode: 036026
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.2 
  Barcode: 036027
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.3 
  Barcode: 036028
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.4 
  Barcode: 036029
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.5 
  Barcode: 036030
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.6 
  Barcode: 036031
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.7 
  Barcode: 036032
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS290 ก721 ฉ.8 
  Barcode: 036033
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กุมารเวชศาสตร์โร..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library