เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง /ชัชวาล วงค์สารี, อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ บรรณาธิการ
 ISBN 9786163615862
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็นพีเพรส, 2557
 เลขเรียก WY32 ก117
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 363 หน้า
 หมายเหตุ Contents: กฎหมายทั่วไป
-- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - - กฏหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - - กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - - กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - - แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ - - ประเด็นสัมมนาทางกฎหมายและจริยศาสตร์ร่วมสมัย
 หัวเรื่อง การพยาบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง จรรยาบรรณพยาบาล
 หัวเรื่อง การแพทย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 ผู้แต่งร่วม ชัชวาล วงค์สารี, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY32 ก117 ฉ.1 
  Barcode: 036593
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.10 
  Barcode: 036602
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.11 
  Barcode: 036603
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.12 
  Barcode: 036604
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.13 
  Barcode: 036605
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.2 
  Barcode: 036594
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.3 
  Barcode: 036595
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.4 
  Barcode: 036596
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.5 
  Barcode: 036597
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.6 
  Barcode: 036598
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.7 
  Barcode: 036599
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.8 
  Barcode: 036600
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY32 ก117 ฉ.9 
  Barcode: 036601
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จรรยาบรรณพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กฎหมายและจรรยาบร..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library