เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลอาชีวอนามัย :แนวคิดและการปฏิบัติ /พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 ISBN 9789990098037
 ISBN 9749617495
 ผู้แต่ง พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 เลขเรียก WY141 พ718ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม xi, 669 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 1 สุขภาพการเจ็บป่วยของวัยแรงงานและงานอาชีวอนามัยในสังคมไทย
--บทที่ 2 พยาบาลอาชีวอนามัยกับการดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 3โรคจาการประกอบอาชีพ การป้องกันและควบคุม
-- บทที่ 4สิ่งก่ออันตรายแก่สุขภาพของผู้ใช้แรงงาน
-- บทที่ 5การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง :ทีมงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-- บทที่ 6 การเฝ้าระวังทางสุขภาพ :ลักษณะท่าทางและวิถีการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ
-- บทที่ 7อุบัติเหตุในงานและการจัดการความปลอดภัย
-- บทที่ 8คุณภาพของบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
-- บทที่ 9การส่งเสริมป้องกันสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
-- บทที่10การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขภาพผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
-- บทที่ 11การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการของพยาบาลในการงานอาชีวอนามัย --บทที่ 12ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทางในอนาคตสำหรับพยาบาลในงานอาชีวอนามัย --ดัชนีผู้แต่ง -- ดัชนีเนื้อหา
 หัวเรื่อง Industrial hygiene
 หัวเรื่อง อาชีวอนามัย, การบริการ
 หัวเรื่อง อาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง การพยาบาลอุตสาหกรรม
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY141 พ718ก ฉ.1 
  Barcode: 039740
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.10 
  Barcode: 039749
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.2 
  Barcode: 039741
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.3 
  Barcode: 039742
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.4 
  Barcode: 039743
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.5 
  Barcode: 039744
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.6 
  Barcode: 039745
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.7 
  Barcode: 039746
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2562
  จอง
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.8 
  Barcode: 039747
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY141 พ718ก ฉ.9 
  Barcode: 039748
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ]

    หัวเรื่อง [Industrial hygiene]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย, การบริการ]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอุตสาหกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอาชีวอน..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library