เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
เกษร โพธิ์สุวรรณ
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
เกษร โพธิ์สุวรรณ เมื่อ17/กันยายน/2558
สารบัญ

ข้อสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
     - ลักษณะของข้อสอบ
     - การเตรียมตัวสู่การสอบ
     - ระเบียบปฏิบัติในการสอบ
เรื่อเล่าประสบการณ์จากการสอบของข้าพเจ้า
เรื่องเล่าประสบการณ์จากการติว "วิทยากร"
คำฝากจากใจครู

ข้อสอบเสมือนวิชา การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาและทารก 600 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 375 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การการพยาบาลผู้ใหญ่ 375 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ 200 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น 375 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 375 ข้อ
ข้อสอบเสมือนวิชา การสอบกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 200 ข้อ

ภาพปก
 ชื่อเรื่อง คู่มือ การวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ /บรรณาธิการ; ชัชวาล วงค์สารี
 ISBN 9786163820372
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็น พี เพรส, 2558.
 เลขเรียก WY18.2 ค695
 รูปเล่ม 608 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาล--ข้อสอบและเฉลย
 หัวเรื่อง การพยาบาล--คำถามและคำตอบ
 หัวเรื่อง การพยาบาล--คู่มือ
 ผู้แต่งร่วม ชัชวาล วงค์สารี; บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY18.2 ค695 ฉ.1 
  Barcode: 039788
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.10 
  Barcode: 039797
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.11 
  Barcode: 039798
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.12 
  Barcode: 039799
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.13 
  Barcode: 039800
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.14 
  Barcode: 039801
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.15 
  Barcode: 039802
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.16 
  Barcode: 039803
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.17 
  Barcode: 039804
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.18 
  Barcode: 039805
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.19 
  Barcode: 039806
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.2 
  Barcode: 039789
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.20 
  Barcode: 039807
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.21 
  Barcode: 039808
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.22 
  Barcode: 039809
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.23 
  Barcode: 039810
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 ธันวาคม 2561
  จอง
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.24 
  Barcode: 039811
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.25 
  Barcode: 039812
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.26 
  Barcode: 039813
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.27 
  Barcode: 039814
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.28 
  Barcode: 039815
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.3 
  Barcode: 039790
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.4 
  Barcode: 039791
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.5 
  Barcode: 039792
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.6 
  Barcode: 039793
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.7 
  Barcode: 039794
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.8 
  Barcode: 039795
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY18.2 ค695 ฉ.9 
  Barcode: 039796
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือ การวิเครา..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library