เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ /นันทพร แสนศิริพันธ์
 ISBN 9789746729314
 ผู้แต่ง นันทพร แสนศิริพันธ์
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
 เลขเรียก WY157 น419ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ( ราคา 290 บาท )
 รูปเล่ม 293 หน้า : ภาพประกอบ ; ตาราง ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 1 การคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมและพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในระยะคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 4 ความเจ็บปวดในระยะคลอดและการจัดการความเจ็บปวด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 5 กลไกการคลอดปกติ
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 6 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่สองของการคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 8 การทำคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่สามและระยะที่สี่ของการคลอด
 หมายเหตุ Contents: บทที่ 10 การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติในระยะแรกหลังคลอด
 หัวเรื่อง การพยาบาลในระยะคลอด
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม สุกัญญา ปริสัญญกุล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY157 น419ก ฉ.1 
  Barcode: 039884
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.10 
  Barcode: 039893
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.11 
  Barcode: 039894
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  จอง
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.12 
  Barcode: 039895
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.13 
  Barcode: 039896
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.14 
  Barcode: 039897
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.15 
  Barcode: 039898
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
  จอง
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.16 
  Barcode: 039899
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
  จอง
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.17 
  Barcode: 039900
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.18 
  Barcode: 039901
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  จอง
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.19 
  Barcode: 039902
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 มีนาคม 2562
  จอง
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.2 
  Barcode: 039885
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.20 
  Barcode: 039903
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.3 
  Barcode: 039886
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.4 
  Barcode: 039887
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  จอง
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.5 
  Barcode: 039888
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.6 
  Barcode: 039889
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.7 
  Barcode: 039890
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.8 
  Barcode: 039891
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 น419ก ฉ.9 
  Barcode: 039892
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  จอง

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นันทพร แสนศิริพันธ์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลในระยะคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลในระยะค..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library