เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบิตการการพยาบาลทางศัลยกรรม/ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และ อารญา โถวรุ่งเรือง
 ISBN 9786163941671
 ผู้แต่ง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, 2558
 เลขเรียก WY161 ส143ค
 รูปเล่ม 77 หน้า, ภาพประกอบ, 25 ซม
 หมายเหตุ การพยาบาลผู้ใหญ่
 หมายเหตุ Contents: 1.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อหลอดลมคอ
--2.การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
--3.การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายท่อทางเดินน้ำดี
--4.การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
--5.การประเมินทางระบบประสาท
--6.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูง
--7.การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายน้ำจากโพรงสมองออกนอกร่างกาย
--8.การพยาบาลผู้ป่วยทำ skin graft
 หัวเรื่อง การพยาบาลศัลยศาสตร์
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อหลอดลมคอ
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
 หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายท่อทางเดินน้ำดี
 หัวเรื่อง การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
 หัวเรื่อง การประเมินทางระบบประสาท
 ผู้แต่งร่วม อารญา โถวรุ่งเรือง
 ผู้แต่งนิติบุคคล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY161 ส143ค ฉ.1 
  Barcode: 000069
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.10 
  Barcode: 000078
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.11 
  Barcode: 000079
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.12 
  Barcode: 000080
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.13 
  Barcode: 000081
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.14 
  Barcode: 000082
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.15 
  Barcode: 000083
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.16 
  Barcode: 000084
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.17 
  Barcode: 000085
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.18 
  Barcode: 000086
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.19 
  Barcode: 000087
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.2 
  Barcode: 000070
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.20 
  Barcode: 000088
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.21 
  Barcode: 000089
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.22 
  Barcode: 000090
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.23 
  Barcode: 000091
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.24 
  Barcode: 000092
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.25 
  Barcode: 000093
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.26 
  Barcode: 000985
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.27 
  Barcode: 000986
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.28 
  Barcode: 000987
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.29 
  Barcode: 000988
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.3 
  Barcode: 000071
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มีนาคม 2562
  จอง
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.30 
  Barcode: 000989
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.31 
  Barcode: 000990
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.32 
  Barcode: 000991
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.33 
  Barcode: 000992
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.34 
  Barcode: 000993
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.35 
  Barcode: 000994
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ส143ค ฉ.36 
  Barcode: 001304
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
31. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ส143ค ฉ.37 
  Barcode: 001305
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ส143ค ฉ.38 
  Barcode: 001306
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ส143ค ฉ.39 
  Barcode: 001307
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
34. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.4 
  Barcode: 000072
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ส143ค ฉ.40 
  Barcode: 001308
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.5 
  Barcode: 000073
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.6 
  Barcode: 000074
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
38. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.7 
  Barcode: 000075
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
39. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.8 
  Barcode: 000076
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ส143ค ฉ.9 
  Barcode: 000077
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลศัลยศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อหลอดลมคอ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายท่อทางเดินน้ำดี]
    หัวเรื่อง [การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง]
    หัวเรื่อง [การประเมินทางระบบประสาท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือปฏิบิตการก..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library