เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ /บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์
 ISBN 9789744227560
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สุขุมวิท การพิมพ์, 2558
 เลขเรียก WG140 ก172
 รูปเล่ม 383 หน้า
 หมายเหตุ ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
 หมายเหตุ Summary: ตำราเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอนของการพยาบาลในห้องเรียน ในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลและเป็นคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติบนคลินิกกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 เรื่อง ดังนี้-- 1.โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ พยาธิสรีรภาพ และการดูแลช่วยเหลือ.-- 2.การประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ.-- 3.การตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผลสำหรับพยาบาล.-- 4.การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติที่สำคัญ.-- 5.การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้แนวคิดของ Gordon และ NANDA และการบันทึกแนวใหม่ Focus charting.-- 6.กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามแนวคิด NANDA Roy, Gordon.-- 7.บูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการพยาบาลแบบไร้รอยต่อ และการจำหน่ายผู้ป่วยแนวใหม่ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวชี้วัด และการวัดผลการดูแลรักษา.
 หัวเรื่อง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การแปลผล
 หัวเรื่อง การพยาบาล--ผู้ป่วย
 หัวเรื่อง การพยาบาล--โรคหัวใจ
 ผู้แต่งร่วม เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ดวงกมล วัตราดุลย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม กนกพร แจ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WG140 ก172 ฉ.1 
  Barcode: 000388
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.10 
  Barcode: 000397
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.2 
  Barcode: 000389
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.3 
  Barcode: 000390
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.4 
  Barcode: 000391
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.5 
  Barcode: 000392
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.6 
  Barcode: 000393
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.7 
  Barcode: 000394
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.8 
  Barcode: 000395
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WG140 ก172 ฉ.9 
  Barcode: 000396
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การแปลผลคลื่นไฟฟ..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library