เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง :ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ =Enterostomal nursing care :experience from experts /บรรณาธิการ จุฬาพร ประสังสิต และกาญจนา รุ่งแสงจันทร์
 ISBN 9786162797064
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Enterostomal nursing care : experience from experts
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 เลขเรียก WY156.5 ก492
 รูปเล่ม 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ การพยาบาลผู้ใหญ่
 หมายเหตุ 1.การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก--2.การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดลำไส้เปิดทางหน้าท้อง--3.การพยาบาลผู้ป่วยเด็กก่อนและหลังผ่าตัดลำไส้เปิดหน้าท้อง--4.การกำหนดตำแหน่งลำไส้เปิดทางหน้าท้อง--5.หลักการเปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง--6.การพยาบาลภาวะแทรกซ้อนของลำไส้เปิดทางหน้าท้องและผิวหนังรอบลำไส้เปิดทางหน้าท้อง--7.เครื่องมือประเมินและดูแลผิวหนังรอบลำไส้เปิดทางหน้าท้อง--8.การสวนล้างลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง การสวนล้างลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้องและการกระตุ้นลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง--9.การดูแลท่อและสายระบาย--10.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทางเดินปัสสาวะใหม่--11.การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลรูทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง--12.ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีลำไส้เปิดทางหน้าท้อง--13.ภาพลักษณ์และเพศสัมพันธ์ในออสโตเมท--14.การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว--15.การจัดการความรู้กับการดูแลผู้ป่วยที่มีออสโตมีและแผล
 หัวเรื่อง กระเพาะอาหารและลำไส้, เนื้องอก--การพยาบาล
 หัวเรื่อง ลำไส้, โรค--ศัลยกรรม
 หัวเรื่อง การพยาบาลศัลยศาสตร์
 หัวเรื่อง กระเพาะอาหารและลำไส้, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง ลำไส้, โรค--การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม กาญจนา รุ่งแสงจันทร์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม จุฬาพร ประสังสิต, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล. งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY156.5 ก492 ฉ.1 
  Barcode: 000413
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.10 
  Barcode: 000422
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.11 
  Barcode: 000595
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.12 
  Barcode: 000596
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.13 
  Barcode: 000597
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.14 
  Barcode: 000598
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.15 
  Barcode: 000599
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  จอง
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.16 
  Barcode: 000600
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.17 
  Barcode: 000601
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.18 
  Barcode: 000602
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.19 
  Barcode: 000603
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.2 
  Barcode: 000414
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.20 
  Barcode: 000604
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.21 
  Barcode: 000605
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.22 
  Barcode: 000606
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.23 
  Barcode: 000607
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.24 
  Barcode: 000608
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.25 
  Barcode: 000609
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.3 
  Barcode: 000415
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.4 
  Barcode: 000416
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.5 
  Barcode: 000417
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.6 
  Barcode: 000418
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.7 
  Barcode: 000419
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.8 
  Barcode: 000420
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY156.5 ก492 ฉ.9 
  Barcode: 000421
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลศัลยศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วย..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library