เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ=Care for elderly, disabled, terminal-illness in primarycare /บรรณาธิการ วดี อัมรักเลิศ ... และคณะ
 ISBN 9786162712586
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Care for elderly, disabled, terminal-illness in primarycare
 พิมพลักษณ์ สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
 เลขเรียก WT100 ก451
 รูปเล่ม 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ การพยาบาลผู้สูงอายุ
 หมายเหตุ Contents: อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
--2.การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้พิการ
--3.การบาดเจ็บและการสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน
--4.การใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุ
--5.การประเมินสภาพจิตและเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัย
--6.การดูแลตนเองสู่สุขภาพดีวัยสูงอายุ
--7.การหกล้มในผู้สูงอายุ
--8.อาการที่พบบ่อยในการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
--9.การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน
--10.การระงับปวดจากมะเร็ง
 หัวเรื่อง Older people--Care
 หัวเรื่อง Older people--Health and hygiene
 หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ--การดูแล
 หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย
 หัวเรื่อง การดูแลตนเอง
 ผู้แต่งร่วม วดี อัมรักเลิศ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WT100 ก451 ฉ.1 
  Barcode: 000423
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.10 
  Barcode: 000432
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.11 
  Barcode: 001309
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.12 
  Barcode: 001310
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.13 
  Barcode: 001311
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.2 
  Barcode: 000424
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.3 
  Barcode: 000425
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.4 
  Barcode: 000426
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.5 
  Barcode: 000427
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  จอง
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.6 
  Barcode: 000428
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.7 
  Barcode: 000429
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.8 
  Barcode: 000430
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT100 ก451 ฉ.9 
  Barcode: 000431
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Older people Care]
    หัวเรื่อง [การดูแลตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การดูแลผู้สูงอาย..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library