เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง หัตถการทางออร์โธปิดิคส์ /บรรณาธิการ สุพิชัย เจริญวารีกุล ... [คนอื่นๆ]
 ISBN 9789749752838
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558
 เลขเรียก WE168 ห459
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 197 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents: ... การจัดกระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยโดยวิธีไม่ผ่าตัด (Closed Manipulation of Common Fractures Dislocations) ... การดามกระดูกในภาวะฉุกเฉิน (Common Types of Emergency Splints) ... เทคนิคการพันผ้า (Adhisive Taping and Bandaging Techniguies) ... การดึงผิวหนังเพื่อถ่วงนํ้าหนักแขนขา (Skin Traction) ... การตรวจ Ankle-Brachial Index และ Arterial Pressure Index) ... วิธีการวัด Compartment Pressure ... เทคนิคการฉีดยาและเจาะดูดสารนํ้าในข้อไหล่และข้อศอก (Injection Technigue for Shoulder and Elbow) ... การเจาะข้อและฉีดยาในขา (Joint Aspiration and Injection in Lower Extremity) ... การฉีดยาบริเวณนอกข้อต่อในส่วนของขา (Non-Articular Injection in Lower Extremity) ... การฉีดยาเพื่อคลายตัวของกล้ามเนื้อ (Trigger Point Injection) ... ความรู้ทั่วไปในการใส่เฝือกปูน (Plaster Casting) ... หลักการและเทคนิคใส่เฝือก (Plaster and Fiberglass Casts Basic Principle and Technigues) ... เทคนิคการใส่เฝือก (Casting Technigue) ... เทคนิกการใส่ Body Cast และ Spinal Cast (Body and Spica Casting Techigues) ... เครื่องมือผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ (Instrumentation and Implants) ... การปูผ้าเพื่อเตรียมผ่าตัด (Draping) ... เทคนิคการเย็บแผลและเครื่องมือพื้นฐานทางศัลยกรรมออร์โธปิกส์ (Orthopaedic Sutuer Technigues and Basic Eguipment) ... การรักษาเส้นเอ็นที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณมือ (Treatment of Tendon Injury in the Hand) ... การตัดแขนขา (Amputation) ... การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัด (Preparation for Surgery) ... การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedics Ward Care) ... การรักษาการติดเชื้อแบบฉับพลันในการบาดเจ็บการสู้รบทางทหาร (Treatment of Acute Infection in Military Injuries) ... อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน (Crutches Canes and Walkers)
 หัวเรื่อง ศัลยกรรมกระดูก
 ผู้แต่งร่วม สุพิชัย เจริญวารีกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม คเชนทร์ นำศิริกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ธรรมนูญ ศรีสะอ้าน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม สุริยา ลือนาม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ณัฎฐา กุลกำม์ธร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ศักดิ์สม กู้เกียรตินันท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. กองการศึกษา. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WE168 ห459 ฉ.1 
  Barcode: 000433
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.10 
  Barcode: 000442
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.2 
  Barcode: 000434
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.3 
  Barcode: 000435
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.4 
  Barcode: 000436
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.5 
  Barcode: 000437
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.6 
  Barcode: 000438
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.7 
  Barcode: 000439
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.8 
  Barcode: 000440
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WE168 ห459 ฉ.9 
  Barcode: 000441
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ศัลยกรรมกระดูก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หัตถการทางออร์โธ..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library