เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ/อัจฉรา ปุราคัม
 ISBN 9786163944269
 ผู้แต่ง อัจฉรา ปุราคัม
 พิมพลักษณ์ นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2558
 เลขเรียก WT120 อ498ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 202 หน้า : ภาพประกอบ , 21 ซ.ม
 หัวเรื่อง วัยชารา
 หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง สุขภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WT120 อ498ก ฉ.1 
  Barcode: 000450
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.10 
  Barcode: 001784
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.11 
  Barcode: 001785
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.12 
  Barcode: 001786
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.13 
  Barcode: 001787
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.14 
  Barcode: 003589
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.15 
  Barcode: 003590
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.16 
  Barcode: 003591
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.17 
  Barcode: 003592
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.18 
  Barcode: 003593
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
11. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.2 
  Barcode: 000451
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.3 
  Barcode: 000452
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.4 
  Barcode: 001778
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
14. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.5 
  Barcode: 001779
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
15. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.6 
  Barcode: 001780
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
16. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.7 
  Barcode: 001781
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
17. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.8 
  Barcode: 001782
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น
18. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WT120 อ498ก ฉ.9 
  Barcode: 001783
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►นวนิยาย:l:Fiction
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อัจฉรา ปุราคัม]

    หัวเรื่อง [วัยชารา]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การส่งเสริมกิจกร..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library