เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลปริศัลยกรรม =Perioperative nursing /ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล , เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ ; บรรณาธิการ
 ISBN 9786162797170
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Perioperative nursing
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 เลขเรียก WY161 ก492
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 12, 352 หน้า. : ภาพประกอบ ; 23 cm.
 หมายเหตุ การพยาบาลผู้ใหญ่
 หมายเหตุ Contents: 1.ความรู้พื้นฐานการพยาบาลปริศัลยกรรม
--2.บทบาทหน้าที่ของพยาบาลห้องผ่าตัด
--3.บันทึกทางการพยาบาลปริศัลยกรรม
--4.การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
--5.การทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดปลอดเชื้อ
--6.การเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด
--7.การเคลื่อนย้ายและการจัดท่าผู้ป่วยเพื่อทำผ่าตัด
--8.เครื่องผ่าตัด การเก็บและการดูแลรักษา
--9.เทคนิคการพยาบาลทางห้องผ่าตัด
--10.แผลผ่าตัดและวัสดุเย็บผูก
--11.การใช้เครื่องจีี้ตัดด้วยไฟฟ้า--12.การใช้เครื่องรัดห้ามเลือด
 หัวเรื่อง Surgical nursing
 หัวเรื่อง Operating room technicians
 หัวเรื่อง Surgical nursing
 หัวเรื่อง Operating Rooms--nursing
 หัวเรื่อง การพยาบาลศัลยศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY161 ก492 ฉ.1 
  Barcode: 000538
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.10 
  Barcode: 000547
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.11 
  Barcode: 000548
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.12 
  Barcode: 000549
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.13 
  Barcode: 000550
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.14 
  Barcode: 000551
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.15 
  Barcode: 000552
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.16 
  Barcode: 002328
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.17 
  Barcode: 002329
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.18 
  Barcode: 002330
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.19 
  Barcode: 002331
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.2 
  Barcode: 000539
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.20 
  Barcode: 002332
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY161 ก492 ฉ.21 
  Barcode: 002333
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.3 
  Barcode: 000540
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.4 
  Barcode: 000541
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.5 
  Barcode: 000542
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.6 
  Barcode: 000543
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.7 
  Barcode: 000544
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.8 
  Barcode: 000545
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก492 ฉ.9 
  Barcode: 000546
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Surgical nursing]
    หัวเรื่อง [Operating room technicians]
    หัวเรื่อง [Surgical nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลศัลยศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลปริศัลย..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library