เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ =Critical care nursing: Medical Nursing /เสาวนีย์ เนาวพาณิช, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล (บรรณาธิการ)
 ISBN 9786162797095
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , 2558
 เลขเรียก WY154 ก492
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 344 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents:
-- Critical Care Concept ... แนวคิดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
-- Critical care : Neurology ... การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Ischemic Stroke)
-- Critical Care : Cardiology ... การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติชนิด Atrial Fibrillation ... การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Heart Failure) ... การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากหัวใจ (Cardiogenic Shock)
-- Critical Care : Respiratory ... การพยาบาลผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome) ... การพยาบาลผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน (Acute Pulmonary Embolism) ... การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่อวัยวะเทียมสำหรับถ่างขยายทางเดินหายใจ (Airway Stent)
-- Critical Care : Kidney ... การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury)
-- Critical Care : Liver ... การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายเฉียบพลัน (Acute Liver Failure) ... การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Septic Shock)
-- Case study ... ตัวอย่างกรณีศึกษา (Caes Study)
 หัวเรื่อง ภาวะฉุกเฉิน--การพยาบาล
 หัวเรื่อง การดูแลขั้นวิกฤต
 หัวเรื่อง ผู้ป่วยหนัก--การดูแล
 หัวเรื่อง ผู้ป่วยหนัก, การดูแล
 หัวเรื่อง บริการพยาบาลฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง อายุรศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม เสาวนีย์ เนาวพาณิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY154 ก492 ฉ.1 
  Barcode: 000929
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.10 
  Barcode: 000938
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.11 
  Barcode: 000939
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.12 
  Barcode: 000940
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.13 
  Barcode: 000941
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.14 
  Barcode: 000942
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.15 
  Barcode: 000943
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.16 
  Barcode: 000944
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มีนาคม 2562
  จอง
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.17 
  Barcode: 000945
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.18 
  Barcode: 000946
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.19 
  Barcode: 000947
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.2 
  Barcode: 000930
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.20 
  Barcode: 000948
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.3 
  Barcode: 000931
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.4 
  Barcode: 000932
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.5 
  Barcode: 000933
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.6 
  Barcode: 000934
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 เมษายน 2562
  จอง
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.7 
  Barcode: 000935
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.8 
  Barcode: 000936
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.9 
  Barcode: 000937
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 ธันวาคม 2561
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การดูแลขั้นวิกฤต]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยหนัก, การดูแล]
    หัวเรื่อง [บริการพยาบาลฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วย..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library