เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 /บรรณาธิการ,เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, นภาพร วาณิชย์กุล
 ISBN 9789741112418(ล.1)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 เลขเรียก WY161 ก773ส ล.1
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม 185 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาลศัลยศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม นภาพร วาณิชย์กุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 034716
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 034725
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 034726
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 034727
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.13 
  Barcode: 034728
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.14 
  Barcode: 034729
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.15 
  Barcode: 034730
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.16 
  Barcode: 034731
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.17 
  Barcode: 034732
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.18 
  Barcode: 034733
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.19 
  Barcode: 034734
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 034717
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.20 
  Barcode: 034735
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 034718
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มีนาคม 2562
  จอง
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 034719
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 034720
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 034721
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 034722
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 034723
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY161 ก773ส ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 034724
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลศัลยศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระหลักทางการพย..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library