เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ /วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ
 ISBN 9786161117054
 ผู้แต่ง วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556
 เลขเรียก WY157 ว256ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่1 (28 ม.ค.57)
 รูปเล่ม 196 หน้า : ภาพประกอบ;ตาราง; 26 ซม.
 หัวเรื่อง สตรีมีครรภ์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY157 ว256ก ฉ.1 
  Barcode: 035272
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.10 
  Barcode: 035281
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.11 
  Barcode: 035282
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.12 
  Barcode: 035283
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.13 
  Barcode: 035284
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.14 
  Barcode: 035285
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.15 
  Barcode: 035286
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.16 
  Barcode: 035287
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.17 
  Barcode: 035288
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.18 
  Barcode: 035289
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.19 
  Barcode: 035290
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.2 
  Barcode: 035273
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.20 
  Barcode: 035291
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.21 
  Barcode: 035292
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.22 
  Barcode: 035293
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.23 
  Barcode: 035294
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.24 
  Barcode: 035295
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.25 
  Barcode: 035296
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.26 
  Barcode: 001495
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  จอง
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.3 
  Barcode: 035274
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.4 
  Barcode: 035275
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.5 
  Barcode: 035276
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.6 
  Barcode: 035277
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.7 
  Barcode: 035278
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.8 
  Barcode: 035279
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY157 ว256ก ฉ.9 
  Barcode: 035280
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสตรีตั้..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library