เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น :คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล /บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง และ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
 ISBN 9786163486950
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ; นีโอดิจิตอล, 2558
 เลขเรียก WY101 ส743ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 167 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ พื้นฐานการพยาบาล
 หมายเหตุ Contents: 1.การซักประวัติและวิธีตรวจร่างกาย 2.การวินิจฉัยแยกโรคจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3.การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางอายุรกรรม 4.การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางศัลยกรรม 5.การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 6.การพยาบาลเบื้องต้นทางต หู คอ จมูก 7.การใช้ยาเพื่อการรักษาเบื้องต้น
 หัวเรื่อง ใบประกอบวิชาชีพ
 หัวเรื่อง การพยาบาล
 หัวเรื่อง สอบใบประกอบวิชาชีพ
 หัวเรื่อง ทบทวนใบประกอบวิชาชีพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล วราภรณ์ บุญเชียง บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY101 ส743ก ฉ.1 
  Barcode: 039581
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.10 
  Barcode: 039590
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.11 
  Barcode: 039591
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.12 
  Barcode: 039592
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.13 
  Barcode: 039593
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.14 
  Barcode: 039594
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.15 
  Barcode: 039595
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.16 
  Barcode: 039596
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.17 
  Barcode: 039597
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.18 
  Barcode: 039598
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.19 
  Barcode: 039599
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.2 
  Barcode: 039582
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.20 
  Barcode: 039600
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.21 
  Barcode: 039601
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.22 
  Barcode: 039602
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.23 
  Barcode: 039603
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.24 
  Barcode: 039604
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.25 
  Barcode: 039607
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.26 
  Barcode: 039608
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.27 
  Barcode: 039609
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY101 ส743ก ฉ.28 
  Barcode: 039660
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.3 
  Barcode: 039583
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.4 
  Barcode: 039584
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.5 
  Barcode: 039585
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.6 
  Barcode: 039586
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  จอง
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.7 
  Barcode: 039587
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.8 
  Barcode: 039588
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY101 ส743ก ฉ.9 
  Barcode: 039589
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ใบประกอบวิชาชีพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [สอบใบประกอบวิชาชีพ]
    หัวเรื่อง [ทบทวนใบประกอบวิชาชีพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การรักษาพยาบาลเบ..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library