เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลอนามัยชุมชน :คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล /บรรณาธิการ, สุขศิริ ประสมสุข
 ISBN 9786163748256
 พิมพลักษณ์ นีโอดิจิตอล กรุงเทพฯ; 2558
 เลขเรียก WY106 ส743ก
 รูปเล่ม 223 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ อนามัยชุมชน
 หมายเหตุ Contents: 1.การพยาบาลอนามัยชุมชนและระบบบริการสาธารณสุข
--2.แผนพัฒนาสุขภาพ
--3.วิทยาการระบาด
--4.นวัตกรรมและกลวิธี สาธารณสุข
--5.กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน
--6. อนามัยครอบครัว
--7. อนามัยโรงเรียน
--8. อาชีวอนามัย
--9.อนามัยสิ่งแวดล้อม
--10. การบรรเทาสาธารณสุข
 หัวเรื่อง ใบประกอบวิชาชีพ
 หัวเรื่อง การพยาบาล
 หัวเรื่อง สอบใบประกอบวิชาชีพ
 หัวเรื่อง ทบทวนใบประกอบวิชาชีพ
 หัวเรื่อง อนามัยชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY106 ส743ก ฉ.1 
  Barcode: 039605
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.10 
  Barcode: 039617
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.11 
  Barcode: 039618
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 ธันวาคม 2561
  จอง
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.12 
  Barcode: 039619
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.13 
  Barcode: 039620
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.14 
  Barcode: 039621
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 มีนาคม 2562
  จอง
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.15 
  Barcode: 039622
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.16 
  Barcode: 039623
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.17 
  Barcode: 039624
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.18 
  Barcode: 039625
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562
  จอง
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.19 
  Barcode: 039626
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562
  จอง
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.2 
  Barcode: 039606
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.20 
  Barcode: 039627
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.21 
  Barcode: 039628
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.22 
  Barcode: 039629
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.23 
  Barcode: 039630
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.24 
  Barcode: 039631
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562
  จอง
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.25 
  Barcode: 039632
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.26 
  Barcode: 039633
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.27 
  Barcode: 039634
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 มีนาคม 2562
  จอง
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.28 
  Barcode: 039635
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.3 
  Barcode: 039610
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.4 
  Barcode: 039611
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.5 
  Barcode: 039612
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.6 
  Barcode: 039613
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.7 
  Barcode: 039614
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.8 
  Barcode: 039615
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY106 ส743ก ฉ.9 
  Barcode: 039616
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ใบประกอบวิชาชีพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [สอบใบประกอบวิชาชีพ]
    หัวเรื่อง [ทบทวนใบประกอบวิชาชีพ]
    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอนามัยช..


 Copyright 2019. Bcnsprnw @Library